هشدار پلیس راه استان قم به رانندگان با سرعت غیرمجاز

سرهنگ مختار پناهی، رئیس پلیس راه استان قم گفت: میانگین سرعت از طریق دوربین‌های هوشمند ثبت تخلف در تمامی محور‌های استانی محاسبه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، سرهنگ مختار پناهی گفت: دوربین‌های ثبت تخلف، میانگین سرعت حدفاصل دوربین‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و رانندگانی که با رؤیت دوربین، سرعت خود را کاهش داده و پس از عبور از دوربین مجدداً اقدام به رانندگی با سرعت غیرمجاز کنند، جریمه می‌شوند.

رئیس پلیس راه استان قم می گوید:پس از عبور یک خودرو از نخستین دوربین، ثبت ساعت و سرعت انجام و تا دوربین بعد محاسبه زمان عبور بر اساس سرعت قانونی لحاظ می‌شود، لذا اگر راننده خودرویی با رؤیت پلیس یا دوربین بعدی سرعت خود را کاهش دهد و مجدداً افزایش سرعت غیرقانونی داشته باشد تا باعث طی شدن فاصله بین دوربین‌ها در کمتر از زمان مشخص شود، سامانه تشخیص سرعت متوسط، میانگین سرعت را محاسبه می‌کند.