شنبه / ۲ تیر / ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ 16 اردیبهشت 1403

آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ

بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه هاي یک مرحله ای با موضوع آگهی فراخوان مناقصه های یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه گچ اقدام نماید.

تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات 16 اردیبهشت 1403

تکمیل عملیات اجرایی بازار بزرگ شمسه و پارکینگ طبقاتی زائر-نصب دوربین همراه با کابل کشی و تجهیزات

شهرداري قم در نظر دارد مناقصات عمومي یک مرحله‌اي پروژه‌‌ها با مشخصات و شرايط کلي  زير را که از منابع داخلي شهرداري قم تأمين اعتبار مي‌گردد را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد.

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی ۴۵ واحدی دستجرد 16 اردیبهشت 1403

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی ۴۵ واحدی دستجرد

بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی، کرسی چینی، نبشی کشی، دیوارچینی 45 واحدی دستجرد اقدام نماید.

آگهی مزایده  عمومی املاک شهردرای قم 10 اردیبهشت 1403

آگهی مزایده عمومی املاک شهردرای قم

شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری املاک با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل بهزیستی استان قم  10 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل بهزیستی استان قم 

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد فراخوان خرید خدمات تخصصی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیرحضوری (مکالمه تلفنی 1480) دولتی اداره کل بهزیستی استان قم به شماره (سیستمی) 2003003359000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ابلاغیه دادنامه متهم محمد تقی مظاهری 10 اردیبهشت 1403

ابلاغیه دادنامه متهم محمد تقی مظاهری

متهم محمد تقی مظاهری فرزند محمد به کد ملی 0058093168 به موجب گزارش شماره 27003812/584/1402 مورخ 1402/09/13 اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم از حیث اتهام قاچاق کالا طی دادنامه شماره 140200230006001156 مورخ 26/12/1402 غیاباً علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ 1.100.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است.

آگهی مزایده عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  10 اردیبهشت 1403

آگهی مزایده عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم در نظر دارد با رعایت تشریفات قانونی نسبت به واگذاری اجاره با موضوعات: عرصه‌هایی جهت ساخت، برپایی و بهره‌برداری فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و غذاهای آماده و محصولات سیب زمینی، در سطح بوستان‌های شهری (خضر، زنگارکی و ولیعصر) از طریق مزایده، به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. سایر شرایط و مشخصات موارد مزایده، در اسناد مربوطه قید گردیده‌است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شهردرای قم 10 اردیبهشت 1403

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شهردرای قم

شهرداري قم در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي دو مرحله‌اي پروژه‌ با مشخصات و شرايط کلي زير را که از منابع داخلي شهرداري قم تأمين اعتبار مي‌گردد را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد.

آگهی حراج یک دستگاه خودروی ام وی ام X33 10 اردیبهشت 1403

آگهی حراج یک دستگاه خودروی ام وی ام X33

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد حراج یک دستگاه خودروی ام وی ام X33 را از طریق برگزاری حراج آنلاین با بهره گیری از سامانه تدارک الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) با شماره حراج300310577000001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهی ابلاغ اتهام خانم دکتر مهیا قاضی 15 فروردین 1403

آگهی ابلاغ اتهام خانم دکتر مهیا قاضی

نظر به اینکه پرونده خانم دکتر مهیا قاضیدر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به اتهام غیبت غیر موجه تحت رسیدگی می باشد، مقتضی است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال دفاعیه کتبی خود به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم اقدام نمایند.