چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
سرمایه‌گذاری در زمینه هنری سبب رسیدن جامعه به تمدن سازی می‌شود ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
رئیس حوزه هنری استان قم:

سرمایه‌گذاری در زمینه هنری سبب رسیدن جامعه به تمدن سازی می‌شود

سید مهدی سیدین‌نیا رئیس حوزه هنری استان قم اخلاق، ساختارهای سیاسی و حکومتی را از دیگر مؤلفه‌ها و پایه‌های معرفتی و تمدنی دانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در زمینه هنری سبب رسیدن جامعه به تمدن سازی می‌شود.