شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 27 February , 2021
قاتل خاموش هر روز با جان شهروندان قمی بازی می‌کند ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
در سکوت نهادی های مسئول:

قاتل خاموش هر روز با جان شهروندان قمی بازی می‌کند

نسیم قم: روبه‌روی پمپ گاز بلوار یادگار امام، در مسیری که جاده معدن خوانده می‌شود؛ مکانی تحت عنوان «چاله نخاله» وجود دارد که محل جمع آوری ضایعات است که کارگران با آتش زدن لاستیک ها اقدام به جداسازی سیم مفتول آن می کنند.