پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
امید بخش‌ترین آیه قرآن کدام است ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

امید بخش‌ترین آیه قرآن کدام است

پیامبر (ص) فرمودند: امیدبخش‌‏ترین آیه در قرآن این است وقتى که انسان براى نماز وضو بگیرد گناهانش ریخته و رو به قبله پاک مى‏‌شود.