یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 7 March , 2021
برگزاری همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در قم ۰۴ آذر ۱۳۹۸
دبیر علمی همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار:

برگزاری همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در قم

زارعی متین دبیر علمی همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار عنوان داشت: با وجود سرمایه اجتماعی در جامعه، دولت ها نیز برنامه ها را با کارایی بیشتری انجام می دهند و در صورت ضعف آن، دولت نمی تواند بخوبی از عهده مدیریت بحران های مختلف بر آید.