دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021
برنامه ریزی در راستای رونق تولید/ایجاد ۲۵ هزار شغل مولد در کشور ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا خبر داد:

برنامه ریزی در راستای رونق تولید/ایجاد ۲۵ هزار شغل مولد در کشور

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا گفت: توجه به کاهش وابستگی به مواد اولیه خارجی را جزو برنامه های خود قرار داده ایم که به صورت جهادی کارها را دنبال و برنامه ریزی و جهت گیری ما این است که به عنوان سربازان خط مقدم اقتصادی کشور، در راستای اشتغال مولد و رونق تولید بکوشیم.