دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021
نمایشگاه بین‌المللی قم معطل تصمیمات دولتی؛ مسیر دسترسی مسدود است ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمایشگاه بین‌المللی قم معطل تصمیمات دولتی؛ مسیر دسترسی مسدود است

نمایشگاه بین‌المللی استان قم یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی نیمه‌تمام است که با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هنوز سرنوشت راه دسترسی آن مبهم باقی‌مانده است.

نمایشگاه بین المللی قم پروژه نیمه تمام اولویت‌دار استان است ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
استاندار قم:

نمایشگاه بین المللی قم پروژه نیمه تمام اولویت‌دار استان است

استاندار قم با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی قم یکی از پروژه های نیمه تمام و اولویت دار استان است بر ضرورت تسریع در تکمیل واحداث راه دسترسی این پروژه تاکید کرد .