جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 26 February , 2021
بهتر است شوراها خادم باشند نه نادم ۱۰ مهر ۱۳۹۷

بهتر است شوراها خادم باشند نه نادم

علیرضا احمدی ؛ اعضای شوراها به عنوان نمایندگان و معتمدین مردم در شهرها و روستاهای سراسر کشورصرفاً باید در چارچوب وظایف خویش به مردم خدمت کنند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند.  شوراها دو وظیفه اصلی بر عهده دارند: ۱- سیاست گذاری ۲- نظارت سیایت گذاری یعنی تصویب طرح ها و لوایح شهرداری […]