سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹ Tuesday, 27 October , 2020
نایب رئیس شورای عالی استانها
بهتر است شوراها خادم باشند نه نادم ۱۰ مهر ۱۳۹۷

بهتر است شوراها خادم باشند نه نادم

علیرضا احمدی ؛ اعضای شوراها به عنوان نمایندگان و معتمدین مردم در شهرها و روستاهای سراسر کشورصرفاً باید در چارچوب وظایف خویش به مردم خدمت کنند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند.  شوراها دو وظیفه اصلی بر عهده دارند: ۱- سیاست گذاری ۲- نظارت سیایت گذاری یعنی تصویب طرح ها و لوایح شهرداری […]