دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021
ضرورت توجه به ایمنی بازارهای قم تا لزوم بهره‌گیری ازبیمه حریق ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرورت توجه به ایمنی بازارهای قم تا لزوم بهره‌گیری ازبیمه حریق

ضرورت نهادینه‌شدن فرهنگ استفاده از بیمه حریق ،معرفی طرح‌های خصوصی‌سازی تا نیمه اردیبهشت،کاهش ۱۷ درصدی اهدای خون،ضرورت توجه به ایمنی بازارها،تکمیل مسیر دسترسی نمایشگاه دائمی تاپایان سال،ساخت آرامستان جدید منطبق بااصول شهرسازی،رشد فزاینده تخلفات ساختمانی و لزوم حسابرسی از موسسه‌های خیریه از اخبار هفته گذشته قم بود.