چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
راهبرد اقتصاد مقاومتی سبب ارتقای قدرت ملی و انسداد نفوذ و سلطه بیگانگان است ۰۴ آذر ۱۳۹۸
استاد حوزه و دانشگاه:

راهبرد اقتصاد مقاومتی سبب ارتقای قدرت ملی و انسداد نفوذ و سلطه بیگانگان است

مهاجرنیا پژوهش‌گر مسائل سیاسی اظهار داشت: شرایط دنیای امروز و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فشار‌های دشمنان این عرصه را امروز در کشور به یک راهبرد اساسی برای برون رفت از تنگنا‌های موجود تبدیل کرده است.