یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود

شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ صِرف شجاعت نبود؛ بعضی‌ها شجاعت دارند امّا تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی‌ها اهل تدبیرند امّا اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند.