جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 26 February , 2021
قوانین مجلس دهم در اجرای عدالت موفق نبود ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:

قوانین مجلس دهم در اجرای عدالت موفق نبود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که قوانین مصوب مجلس دهم در بحث اجرای عدالت، فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی نتوانستند موفق عمل کنند.