دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021
شبهه ای که با فوت استاد حوزه علمیه قم بر سر زبان ها افتاد + پاسخ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

شبهه ای که با فوت استاد حوزه علمیه قم بر سر زبان ها افتاد + پاسخ

در اواخر اسفند ماه و پس از درگذشت یکی از اساتید حوزه علمیه قم سخنانی از او در فضای مجازی بصورت زنجیروار پخش شد و در ترویج و شیوع این امر، دوست و غیر دوست نقش واحدی ایفاء کردند؛ دوستان از سر دلسوزی و غیر ایشان بخاطر عقده گشایی! در آن ایام می نوشتند: ...