جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 26 February , 2021
فرهنگ نماز را با تاسی به سیره شهدا ترویج دهیم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم:

فرهنگ نماز را با تاسی به سیره شهدا ترویج دهیم

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم گفت: اقامه نماز نه یک امر فردی که وظیفه ای اجتماعی است و خادمان نماز در انجام این رسالت با تاسی به سیره شهدا وظیفه سنگینی بر دوش دارند.