یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 7 March , 2021
خداحافظی قم با اکالیپتوس، کاج و خرزهره ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد:

خداحافظی قم با اکالیپتوس، کاج و خرزهره

به گفته کارشناسان محیط زیستی دخالت هاي غيرطبيعي در محيط زيست غيرکارشناسانه است. اينکه مي گويند درختان ميوه دار مصرف آب بيشتري دارند درست نيست و بايد گفت که نياز آبي درختان بي ثمر بيشتر از درختان ميوه دار است.