یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
پای صحبت یاری‌دهنده مرکز نجومی آیت‌الله سیستانی در کهک قم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

پای صحبت یاری‌دهنده مرکز نجومی آیت‌الله سیستانی در کهک قم

تماشای آسمان مالیات ندارد و از طرفی علمی است که در این دوران بسیار مورد توجه است و می‌تواند پرسشگری ذهن ما را فعال کند و قدرت تأمل و تفکر را در انسان پرورش دهد.