چهارشنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 24 February , 2021
دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قم ۳۷ دوره آموزشی بر اساس نیاز دانشجویان برگزار کرده است ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مسئول نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قم:

دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قم ۳۷ دوره آموزشی بر اساس نیاز دانشجویان برگزار کرده است

مسئول نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قم گفت: دفتر نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی قم با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه پس از نیاز سنجی از دانشگاهیان صنعتی قم تاکنون ۳۷ دوره آموزشی مختلف را برگزار کرده است.