جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 26 February , 2021
وقتی عطر انصاف در جامعه به مشام می‌رسد/ امنیت در جوار دوست ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

وقتی عطر انصاف در جامعه به مشام می‌رسد/ امنیت در جوار دوست

ترس، از جمله ویژگی‌های طبیعی انسان است. انسان، تا خود را در قلعه امنی نبیند از هر پیش‌آمدی خواهد ترسید. تنها قلعه‌ای که انسان را از هر ترسی رهایی می‌بخشد قلعه ایمان است.

پله هشتم؛ تمرین مهربانی/ نورافشانی به سبک یتیم‌نوازی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

پله هشتم؛ تمرین مهربانی/ نورافشانی به سبک یتیم‌نوازی

تمرین مهربانی تنها در یتیم‌نوازی خلاصه نمی‌شود و برای مهربان شدن باید همه مهربانی‌ها را جمع کنیم. یکی دیگر از مصادیق مهربانی آن است که به گرسنگان غذا دهیم.