چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
خستگی مرگبار در اتوبان ساوه به سلفچگان ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

خستگی مرگبار در اتوبان ساوه به سلفچگان

رئیس پلیس راه استان قم اظهار کرد: ساعت ۱۳/۱۰ دقیقه جمعه، دو خودروی سنگین کامیون کاویان و کامیون بنز درکیلومتر ۱۷  اتوبان ساوه به سلفچگان به شدت با یک دیگر برخورد کردند.