کل اخبار 22439 اخبار امروز : 0
ساعت :

آپارتمان در قم

بیشتر قمی‌ها به دنبال خرید ملک برای سکونت هستند نه سرمایه گذاری
08 مهر 1399
براساس نتایج یک پژوهش:

بیشتر قمی‌ها به دنبال خرید ملک برای سکونت هستند نه سرمایه گذاری

محمدی مدیر گروه تحقیقاتی آسمان اظهار داشت: براساس این نظرسنجی که به صورت علمی و از طریق پر کردن فرم در فضای مجازی و حقیقی صورت گرفته است، مشخص شد ساکنین قم بیشتر از اینکه به دنبال خرید ملک برای سرمایه گذاری باشند، املاک را برای سکونت می‌خرند.

برو بالا