چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
بیشتر قمی‌ها به دنبال خرید ملک برای سکونت هستند نه سرمایه گذاری ۰۸ مهر ۱۳۹۹
براساس نتایج یک پژوهش:

بیشتر قمی‌ها به دنبال خرید ملک برای سکونت هستند نه سرمایه گذاری

محمدی مدیر گروه تحقیقاتی آسمان اظهار داشت: براساس این نظرسنجی که به صورت علمی و از طریق پر کردن فرم در فضای مجازی و حقیقی صورت گرفته است، مشخص شد ساکنین قم بیشتر از اینکه به دنبال خرید ملک برای سرمایه گذاری باشند، املاک را برای سکونت می‌خرند.