کل اخبار 22439 اخبار امروز : 0
ساعت :

آبیاری فضاهای سبز

سرانه مصرف آب شهری برای آبیاری فضاهای سبز در قم بالا است
21 فروردین 1401
استاندار قم:

سرانه مصرف آب شهری برای آبیاری فضاهای سبز در قم بالا است

سیدمحمدتقی شاهچراقی ، استاندار قم گفت: سرانه مصرف آب شرب شهری جهت آبیاری فضاهای سبز در قم بالا است که در این زمینه ضروری است تا روش فعلی تغییر یافته و از محل تصفیه پساب جهت آبیاری فضای سبز استفاده شود.

برو بالا