پاکبان قمی که حامی ایتام است | پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم
پاکبان قمی که حامی ایتام است

کار خیر کردن دل بزرگ می‌خواهد.

بدون تعارف در این هفته از برنامه خود به سراغ حسین محمدی، پاکبان خیری رفت که با وجود درآمد پایین خود اما حامی ایتام است.