صحبت های اخیر پدر شهید عجمیان ، بالاخره چه سرنوشتی پیدا خواهد؟ | پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم
پنجشنبه / ۲۸ تیر / ۱۴۰۳ | Thursday, 18 July , 2024
صحبت های اخیر پدر شهید عجمیان ، بالاخره چه سرنوشتی پیدا خواهد؟

◾️صحبت های اخیر پدر شهید عجمیان ، بالاخره چه سرنوشتی پیدا خواهد؟

◾️آیا افکار عمومی اقناع خواهند شد؟

◾️وظیفه نیروهای جبهه انقلاب چیست؟

◾️نویسنده: سید ابوالفضل موسوی

◾️گوینده: هاشم هاشم‌زاده