شناسایی و برخورد با هنجارشکنان در قم | پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم
شناسایی و برخورد با هنجارشکنان در قم

افرادی که اخیرا در یکی از مجتمع‌های رفاهی در نزدیکی شهر قم کشف حجاب و فیلم این اقدام خود را برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند توسط حافظان قانون، شناسایی و دستگیر شدند.