شادپیمایی قمی‌ها در روز عیدسعید غدیرخم | پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم