با نزدیک شدن به انتخابات مجلس؛

بیانیه مجمع هم افزایی جوانان انقلابی در معرفی کاندیدای اصلح

مجمع هم افزایی جوانان انقلابی متشکل از تشکل های مختلف جوانان انقلابی شهر مقدس قم جهت تحقق «گام دوم انقلاب» بر اساس منطق آرمانی انقلاب جهت نقش آفرینی در انتخابات مجلس وارد این عرصه شده است و دکتر میثم لطیفی و دکتر علیرضا زاکانی را به عنوان اصلح به مردم فرهیخته قم معرفی می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، متن پیام مجمع هم افزایی جوانان انقلابی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی تنها جابجایی یک طبقه حاکم در مقابل طبقه ای دیگر نبود. انقلاب اسلامی جابجایی دو منطق در حاکمیت بود، منطق توحیدی و منطق استکباری. منطق حاکمیت آرمانهای الهی اسلام ناب در مقابل منطق حکومت های جهانی در تقسیم منافع قدرت در ساختار احزاب. معضل امروز انقلاب بیش از افراد فاسد، ساختارهای فساد آفرین لیبرال سرمایه داری در قالب احزاب و ائتلاف های سیاسی اند. ساختارهایی که افراد سالم را اگر فاسد نکنند، ساکت و ناکارآمد می کنند. دولت مردمی و انقلابی نمی تواند برآمده از منطق تقسیم منافع در ساختار حزب یا ائتلاف های سیاسی باشد. مجلس انقلابی تنها بر اساس ساختارهایی شکل می گیرد که بدون هیچ توافق انحصارطلبانه و سهم خواهانه میان کاندیداها و ائتلاف ها و تنها بر اساس تشخیص اصلح محقق گردد. ساختارهایی که تنها حسب وظیفه و توصیه اخیر مقام معظم رهبری جهت مراجعه مردم به «افراد مورد اعتماد» لیست ارائه نمایند، نه بر اساس شکل دهی شرکتهای سهامی تقسیم منافع.

مجمع هم افزایی جوانان انقلابی متشکل از تشکل های مختلف جوانان انقلابی شهر مقدس قم جهت تحقق «گام دوم انقلاب» بر اساس منطق آرمانی انقلاب جهت نقش آفرینی در انتخابات مجلس وارد این عرصه شد. این مجمع به هیچ وجه به دنبال ساختن ائتلاف و تفاهم با کاندیداهای مختلف نبوده، بلکه حسب وظیفه الهی اش به دنبال شناخت اصلح و معرفی آن به مردم فهیم قم می باشد. معرفی این افراد فارغ از وابستگی های حزبی و ائتلافی شان بوده و جهت این معرفی ضرورتی به هیچ توافق و تفاهمی با این افراد نمی بیند.

این مجمع پس از بررسی اولیه به لیستی ۳۰ نفره از کاندیداهای برگزیده نمایندگی قم رسید و بر اساس شاخص های طرح شده توسط مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر ایشان در مورد انتخابات (۱۳۹۸/۱۱/۱۶)  ذیل سه عنوان «مومن، انقلابی و جهادی» به تحقیق در میان این افراد پرداخت. ایشان در این سخنرانی علاوه بر تأکید بر«ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه‌ی تصمیم‌گذاری کشور، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور» خصوصا در حوزه «اقتصاد»، فرمودند نمایندگان باید «به معنی واقعی کلمه طرف‌دار عدالت باشند». تأکید مجمع بر جوان گرایی مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به دلیل رفع حصر و انحصار و زمینه سازی گردش نخبگان است و گرنه به دنبال حذف تجربه های موجود از عرصه اداره کشور نیست.

مجمع هم افزایی جوانان انقلابی تنها دو کاندیدا به ترتیب ذیل را به عنوان اصلح به مردم فرهیخته قم معرفی می کند:

۱- دکتر میثم لطیفی

۲- دکتر علیرضا زاکانی

نامزدهای مورد نظر مجمع برای جایگاه فرد سوم از نظر نصاب اصلحیت فاصله معناداری از این دو نامزد دارند. از آنجایی که در مورد فرد سوم حسب شاخص ها و ویژگی های تحقیق شده امکان ترجیح میان ۴ نامزد مورد نظر فراهم نشده است، مجمع در این چند روز تلاش دارد تا با فراهم ساختن زمینه مناظره امکان معرفی نفر سوم از طرف مجمع فراهم گردد.

مجمع هم افزایی جوانان انقلابی
۲۶ بهمن۹۸