کسب رتبه اول در شاخص های فرهنگی و تربیتی توسط آموزش و پرورش قم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، بر اساس گزارش اعلامی توسط وزارت آموزش و پروش ، آموزش و پرورش قم رتبه اول کشوری در فعالیت های فرهنگی و تربیتی را براساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خود اختصاص داده است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، بر اساس گزارش اعلامی توسط وزارت آموزش و پروش ، آموزش و پرورش قم رتبه اول کشوری در فعالیت های فرهنگی و تربیتی را براساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خود اختصاص داده است.

 

https://nasimeqom.com/wp-content/uploads/2018/08/3d74e7ac-d8f8-476d-a198-ab304f4822ab.jpg