هفته اول لیگ کاراته آینده سازان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفته اول لیگ آینده سازان پسر امروز پنجشنبه ۱۱ مردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران با حضور ۲۵ تیم برگزار شد و تیم های برتر مشخص شدند. گروه یک مرحله اول: هیئت کاراته همدان – استراحت تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفته اول لیگ آینده سازان پسر امروز پنجشنبه ۱۱ مردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران با حضور ۲۵ تیم برگزار شد و تیم های برتر مشخص شدند.

گروه یک

مرحله اول: هیئت کاراته همدان – استراحت

تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی ۶ – شین تو گلستان ۱۵

مرحله دوم: تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی – استراحت

شین تو گلستان ۹- هیئت کاراته همدان۱۲

مرحله سوم: شین تو گلستان – استراحت

هیئت کاراته همدان۹ – تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی۱۲

جدول رده بندی: ۱-هیئت کاراته همدان – شین تو گلستان ۳- تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی

گروه دو

مرحله اول: خاتم الانبیا عسلویه – استراحت

هیئت کاراته زنجان۱۲ – شهرداری بندر انزلی۹

مرحله دوم: هیئت کاراته زنجان – استراحت

شهرداری بندر انزلی ۱۰- خاتم الانبیا عسلویه۱۰برنده خاتم الانبیا عسلویه

مرحله سوم: شهرداری بندر انزلی – استراحت

خاتم الانبیا عسلویه ۷- هیئت کاراته زنجان۱۳

جدول رده بندی:۱-هیئت کاراته زنجان ۲-خاتم الانبیا عسلویه ۳-شهرداری بندر انزلی

گروه سه

مرحله اول: باشگاه داداشی – استراحت

تات کا قزوین ۲۱– گوجوکای خوزستان۰

مرحله دوم: تات کا قزوین – استراحت

گوجوکای خوزستان ۳- باشگاه داداشی۱۵

مرحله سوم: گوجوکای خوزستان – استراحت

باشگاه داداشی۰ – تات کا قزوین۱۸

جدول رده بندی:۱- تات کا قزوین ۲- باشگاه دادشی ۳- گوجوکای خوزستان

گروه چهار

مرحله اول: باشگاه بارانی – استراحت

هیئت کاراته اصفهان۷ – واکسن سازی رازی۱۳

مرحله دوم: هیئت کاراته اصفهان – استراحت

واکسن سازی رازی ۱۲– باشگاه بارانی۹

مرحله سوم:

واکسن سازی رازی – استراحت

باشگاه بارانی۶ – هیئت کاراته اصفهان۱۵

جدول رده بندی:۱- واکسن سازی رازی ۲- هیئت کاراته اصفهان ۳- باشگاه بارانی

گروه پنج

مرحله اول: آکادمی نریمان – استراحت

آکادمی فخر۱۲ – شیتوریو اینوئی ها اصفهان۹

مرحله دوم: آکادمی فخر– استراحت

شیتوریو اینوئی ها اصفهان ۳- آکادمی نریمان۱۸

مرحله سوم: شیتوریو اینوئی ها اصفهان – استراحت

آکادمی نریمان۱۹ – آکادمی فخر۱

جدول رده بندی: ۱- آکادمی نریمان ۲- آکادمی کاراته فخر ۳- شیتوریو اینوئی ها اصفهان

گروه شش

مرحله اول: شیر آلات طوفان ۴ – تاپ اکو خاورمیانه ۱۶

هیئت کاراته قرچک ۱۳– هیئت کاراته جم ۷

مرحله دوم: هیئت کاراته قرچک ۶– تاپ اکو خاورمیانه ۱۵

هیئت کاراته جم ۳- شیر آلات طوفان ۱۸

مرحله سوم: هیئت کاراته جم ۰ – تاپ اکوخاورمیانه ۲۱

شیر آلات طوفان ۱۳ – هیئت کاراته قرچک ۷

جدول رده بندی:۱- تاپ اکو خاورمیانه ۲- شیرآلات طوفان ۳-هیئت کاراته قرچک ۴-هیئت کاراته جم

گروه هفت

مرحله اول: پاس قم – استراحت

پارس جنوبی ۳ – پارسه ۱۸

مرحله دوم: پارس جنوبی – استراحت

پارسه ۳ – پاس قم۱۸

مرحله سوم: پارسه – استراحت

پاس قم ۲۱- پارس جنوبی ۰

جدول رده بندی: ۱- پاس قم ۲- پارسه ۳-پارس جنوبی

گروه هشت

مرحله اول: هیئت کاراته مرکزی – استراحت

آکادمی کاراته سلیمی ۱۶– هیئت کاراته بسیج خراسان رضوی ۴

مرحله دوم: آکادمی کاراته سلیمی – استراحت

هیئت کاراته بسیج خراسان رضوی ۱۱- هیئت کاراته مرکزی۸

مرحله سوم: هیئت کاراته بسیج خراسان رضوی – استراحت

هیئت کاراته مرکزی۶ – آکادمی کاراته سلیمی۱۵

جدول رده بندی: ۱-آکادمی کاراته سلیمی ۲- هیئت کاراته بسیج خراسان رضوی ۳- هیئت کاراته مرکزی.