واگذاری تعداد محدود کیوسک یخ توسط شهردرای قم
واگذاری تعداد محدود کیوسک یخ توسط شهردرای قم
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم در نظر دارد نسبت برگزاری مزایده حضوری با مشخصات و شرایط کلی جهت واگذاری تعداد محدودی کیوسک یخ اقدام نماید.

واگذاری تعداد محدود کیوسک یخ توسط شهردرای قم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم در نظر دارد نسبت برگزاری مزایده حضوری با مشخصات و شرایط کلی ذیل اقدام نماید.

موضوع مزایده مدت قرارداد مبلغ سپرده شرکت در مزایده هزینه خرید اسناد
اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک با کاربری توزیع یخ بهداشتی ۳ ماه و پانزده روز ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط:

-مبلغ هزینه خرید اسناد مزایده می بایست به شماره حساب ۰۱۱۳۱۲۷۵۸۸۰۰۱ بانک ملی به نام سازمان میادین شهرداری قم واریز گردد(هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد)

-نوع تضمین شرکت در مزایده حضوری : به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار ۳ماه) یا واریز وجه نقد به حساب بانک ملی شعبه تره بار به شماره ۰۱۱۵۴۲۷۰۸۹۰۰۴ بنام سازمان میادین میوه و تره بار  .

محل  و مهلت دریافت اسناد مزایده حضوری : متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ نسبت به دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده حضوری به نشانی: قم جاده قدیم قم – تهران روبروی بهشت معصومه بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی ساختمان اداری سازمان میادین ، واحد درآمد مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۶۴۱۳۲۷  (۰۲۵ )تماس حاصل فرمایید.

زمان و مکان مزایده حضوری :روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ راس ساعت ۹ صبح در محل سازمان میادین شهرداری قم  برگزار میگردد.

تذکر: هنگام شرکت در جلسه ارائه فیشهای واریزی تضمین و خرید اسناد الزامی می باشد و همچنین شرکت کنندگان باید یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط  امضا کرده و قبل از شرکت در جلسه مزایده حضوری آن را ارائه نمایند .در غیر اینصورت از حضور شرکت کننده در جلسه ممانعت به عمل می آید .

– هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد .

-سایر اطلاعات شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم