آگهی مزایده عمومی سازمان توسعه و عمران قم
آگهی مزایده عمومی سازمان توسعه و عمران قم
سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مزایده عمومی به شرح ذیل نسبت به فروش املاک تحت اختیار خود با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید.

آگهی مزایده عمومی سازمان توسعه و عمران قم

سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مزایده عمومی به شرح ذیل نسبت به فروش املاک تحت اختیار خود با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید.

آگهی های دولتی پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم

  • تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم و یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده ۱۰۰۶۲۲۰۲۸۸ نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم .
  • نحوه پرداخت:۱- نقد یا تهاتر با مطالبات تایید شده توسط سازمان.
  • هزینه خرید اسناد مزایده ۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به شماره حساب ۱۰۰۶۷۶۱۸۴۴ نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد .
  • سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ ، مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت مهر شده ( در بسته ) تسلیم گردد.
  • کلیه هزینه نقل و انتقال ( عوارض – مالیات و غیره )، هزینه درج آگهی ها و کارشناسی املاک به عهده برنده مزایده میباشد.
  • شرکت کنندگان میبایست در چارچوب لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت (مصوب ۱۳۳۷) اقدام نمایند.
  • محل تحویل پاکات : قم ، بلوار امام موسی صدر ساختمان مرکزی شهرداری قم اداره کل حراست.
  • محل دریافت و بازگشایی اسناد مزایده : قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه ۳ ، طبقه سوم.
  • متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با واحد اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان به آدرس قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی نبش کوچه نهم ، ساختمان شهرداری منطقه ۳ ، طبقه سوم.مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۶۶۶۲۲۵۱-۰۲۵ داخلی ۶۳۸۰-۶۳۸۱ تماس حاصل فرمایند.