فیلم| دیدار مردمی اعضای شورای شهر در مسجد صاحب الزمان(عج) قم
فیلم| دیدار مردمی اعضای شورای شهر در مسجد صاحب الزمان(عج) قم