تاریخچه کودهای آلی و شیمیایی در ایران
تاریخچه کودهای آلی و شیمیایی در ایران
تا اوايل دهه 70 شمسي ميزان كل كود مصرفی 5/2 ميليون تن برآورد شده بود و كليه برآوردهاي پس از آن بيانگر نياز بيشتر به كود در كشور ميباشد، كه با افزايش اطلاعات و جمع بندي هاي دقيق تر نسبت به حاصلخيزي خاك ها اين مقدار به واقعيت نزديكتر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، طی سالیان گذشته یک روند کلی افزایش مصرف کودهای شیمیائی را شاهدیم، بدین ترتیب که مقدار مصرف کود از دهه ۴۰ با مقدار ۶/۱۴ هزار تن عنصر غذایی به ۵/۱۵۳۵ هزار تن عنصر غذایی در سال ۱۳۸۷ رسیده یعنی طی این دوران این مقدار ۱۰۴ برابر شده است. عمده کودهای مصرفی در ابتدا کودهای نیتروژنی و فسفری بوده و در سالهای اخیر میزان مصرف کودهای پتاسیمی نیز افزایش نشان می دهد همچنین از اواسط دهه ۱۳۷۰ میزان مصرف عناصر کم مصرف یا ریزمغذی نیز افزایشی معادل چهار برابر را نشان میدهد.

مهندس زند، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در گفتگویی اظهار داشت: تحلیل ۵۰ ساله روند تغییرات سطح زیر کشت، وضعیت منابع آب، غذای مورد نیاز آتی و نرخ رشد جمعیت دشواری افزایش سطح زیرکشت و نیاز به تمرکز بر تولید در واحد سطح را تأئید نمود. این امر فشار بیشتر بر منابع خاک را در پی داشته و عدم لحاظ ان در سیاست گذاری های کلان دستیابی به تولید پایدار و امنیت غذا را به مخاطره میاندازد. بدین ترتیب اهمیت توجه به حاصلخیزی خاک به عنوان کلید پایداری بیش از پیش آشکار میگردد.

از آنجاکه کود شیمیایی، آلی و زیستی همچنان مهمترین عامل حاصلخیزکننده خاک بشمار میآید، مصرف بهینه کود و تغذیه متعادل گیاه از مهمترین دغدغه های بخش کشاورزی است.

وی افزود : به نظر میرسد تنها نوع کود رایج در کشاورزی ایران کودهای آلی بوده، کودهای شیمیائی تا سال ۱۳۲۴ در این کشور ناشناخته بوده و خواص و نتایج استفاده از آنها تا قبل از این سال روشن نبوده است . بنگاه  شیمیایی در این سال وابسته به وزارت کشاورزی وقت تأسیس شد و با همکاری کارخانجات سم سازی کرج تأسیس ۱۳۰۹ به تولید چند نوع کود شیمیائی پرداخت (شرکت خدمات حمایتی، ۱۳۸۵) محصولات اصلی این کارخانه عبارت بود از سالانه ۴ تا ۵ هزار تن سوپرفسفات، پودر استخوان، و نیترات پتاسیم . پنج سال بعد نخستین واردات کودهای شیمیائی به کشور گزارش شده که بالغ بر۲۵۰ تن(  ۱۰۰ تن سولفات آمونیوم، ۱۰۰ تن نیترات آمونیوم، و ۵۰ تن سوپرفسفات تریپل) بوده است.  این مقدار در سال ۱۳۳۴ به ۴۸۱ تن رسیده که شامل ۱۷۶ تن واردات بخش دولتی و ۳۰۵ تن واردات بخش خصوصی بوده است. مقدار مصرف کود شیمیائی کشور، که در سال ۱۳۲۴ در حدود ۱۰۰ تن سوپرفسفات تریپل بوده، در سال ۱۳۷۱ به بیش از یک میلیون تن کود فسفری و نزدیک به یک میلیون تن کود نیتروژنی رسید . مجموع مصرف  این دو نوع کود درسال زراعی ۸۱-۱۳۸۰در حدود ۳.۲۱۵.۰۰۰ تن بود

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت : با اجرای اقدامات آموزشی و ترویجی میزان مصرف انواع کودهای کشاورزی از ابتدای دهه ۹۰ ، روند صعودی به خود گرفت، اما به علت تغییر نرخ ارز تخصیصی از رسمی به نیمایی، از ابتدای سال ۱۳۹۹ قیمت کودهای مذکور، پنج برابر شد و در نتیجه، میزان مصرف کودهای فسفاته و پتاسه مجدداً کاهش یافته و با مقادیر توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی فاصله بیشتری پیدا کرده است.