فیلم| شهید گمنام مهمان همیشگی دانشگاه فنی و حرفه‌ای قم شد
فیلم| شهید گمنام مهمان همیشگی دانشگاه فنی و حرفه‌ای قم شد