فیلم| استقبال ازشهید گمنام در سوگواره نمایشی کوچه‌ بنی‌هاشم قم
فیلم| استقبال ازشهید گمنام در سوگواره نمایشی کوچه‌ بنی‌هاشم قم