مهلت تعیین فرد جایگزین مرتعداران متوفی قم تمدید شد
مهلت تعیین فرد جایگزین مرتعداران متوفی قم تمدید شد

محمد شعاعی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به ابلاغ عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با موضوع تعیین تکلیف جایگزین برای مرتعداران متوفی، تصریح کرد: با هدف پیشگیری از تبعات اجتماعی و معیشتی ناشی از ابطال مجوزهای چرای دام در شرایط مقاومتی و جهادی حاکم، […]

محمد شعاعی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به ابلاغ عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با موضوع تعیین تکلیف جایگزین برای مرتعداران متوفی، تصریح کرد: با هدف پیشگیری از تبعات اجتماعی و معیشتی ناشی از ابطال مجوزهای چرای دام در شرایط مقاومتی و جهادی حاکم، به همسر و فرزندان مرتع داران متوفی اعم از دارندگان پروانه چرای دام و مجریان طرح مرتع داری اجازه داده شده است تا هر چه سریعتر نسبت به معرفی فرد جایگزین از بین خود، با قوانین و شرایط لازم اقدام کنند.

وی گفت: در اجرای ماده ٧ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از آنجا که مجوزهای چرای دام و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی کشور مورد تأیید این سازمان، نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس قانون است و شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است و لذا چنانچه همسر یا فرزندان مرتعداران متوفی، همانند سایر مرتعداران در مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون، موفق به اخذ شناسه یکتا نشوند به لحاظ قانونی فاقد مجوز و بلا اعتبار و در نتیجه غیر قابل تمدید خواهد بود.  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم مطرح کرد: پس از پایان مهلت مقرر در قانون، بدون هیچ ارفاقی برابر فصل چهارم شیوه‌نامه مزبور و مفاد قرارداد طرح مرتعداری نسبت به ابطال و تعیین تکلیف مجوز چرای مرتعدار متوفی و اعمال برخورد قانونی دامدار فاقد مجوز و اخراج دام متعلقه اقدام کنند.

پایان پیام/۷۸۰۲۳