برگزاری همایش سرمایه گذاری استان قم در سال ۱۳۹۹
برگزاری همایش سرمایه گذاری استان قم در سال ۱۳۹۹

محمد رضا نجارپور امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به فرصت‌های سرمایه گذاری در استان قم اظهار کرد: ۸۳ فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شدند که برای ۱۲ فرصت زیرساخت‌ها آماده شده است و این فرصت‌ها در قالب مجوزهای بی نام آماده عرضه به سرمایه گذاران هستند. وی ادامه […]

محمد رضا نجارپور امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به فرصت‌های سرمایه گذاری در استان قم اظهار کرد: ۸۳ فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شدند که برای ۱۲ فرصت زیرساخت‌ها آماده شده است و این فرصت‌ها در قالب مجوزهای بی نام آماده عرضه به سرمایه گذاران هستند.

وی ادامه داد: همایش سرمایه گذاری استان قم در اردیبهشت سال آینده در دانشگاه قم برگزار می‌شود و در این همایش، سرمایه گذاران داخلی و خارجی حضور پیدا می‌کنند و مقدمات برای برگزاری همایش در حال انجام است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم خاطرنشان کرد: این استان در آبان سال جاری با ۱۴ غرفه در همایش سرمایه گذاری کیش حضور یافت و فرصت‌های سرمایه گذاری در استان قم در این همایش معرفی شدند.