مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های آبی باید با جدیت دنبال شود
مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های آبی باید با جدیت دنبال شود
انجام دو پروژه پژوهشی به‌عنوان پروژه‌های خارج دانشگاه در سطح ملی و استانی سبب شد تا با دکتر عبدالرضا کریمی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم و فناور برتر داخل این دانشگاه گفت‌وگو کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم،  انجام دو پروژه پژوهشی به‌عنوان پروژه‌های خارج دانشگاه در سطح ملی و استانی سبب شد تا با دکتر عبدالرضا کریمی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم و فناور برتر داخل این دانشگاه گفت‌وگویی داشته باشیم که در ادامه آمده است.
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم در این گفت‌وگو به دو پروژه‌ای که در سطح استان و کشوری انجام‌شده اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه نخست با موضوع «راهکارهای بوزدایی از سیستم فاضلاب» بود که با شرکت آب و فاضلاب شهری قم انجام شد، پروژه دیگر با موضوع «راهکارهای قانونمند کردن و تعریف ابزارهای اجرایی مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب» بود که در سطح ملی از سال گذشته آغازشده و در حال انجام است.
کریمی به دلایل انتخاب و پرداختن به پروژه راهکارهای بوزدایی از سیستم فاضلاب پرداخت و گفت: مسئله بو در پروژه‌های فاضلاب که در سطح شهر اجرا می‌شوند، می‌تواند آزاردهنده باشد به همین دلیل باید به دنبال راهکارهایی که در طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌ها که عوامل ایجادکننده بو را به حداقل می‌رساند، باشیم.
وی در ادامه به دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به پروژه دوم پرداخت و عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور، مشارکت حداقلی مردم در این پروژه‌ها است که این مسئله در موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه‌ها بسیار تأثیرگذار است.
فناور برتر دانشگاه صنعتی قم افزود: اکثر اوقات دولت سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای اجرای پروژه‌ها می‌کند اما چون با مشارکت مردم انجام نمی‌شود این پروژه‌ها با شکست مواجه می‌شود.
کریمی با بیان اینکه در پروژه‌های آبی مسئله مشارکت مردم بسیار جدی‌تر است، به دلیل اینکه مردم در این زمینه نقش مستقیم دارند، خاطرنشان کرد: وقتی مردم را در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت دهیم پروژه‌ها کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود، در این راستا، در این پروژه به دنبال آن بودیم که چگونه می‌شود مشارکت مردم را در برنامه‌های منابع آب و مدیریت منابع آب نظام‌مند و قانونمند کرد.
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم عوامل مختلف بررسی‌شده در این پروژه را مورداشاره قرارداد و عنوان کرد: البته گزارش نهایی کار ارائه نشده و تا پایان سال جاری باید این گزارش را باید به آب و منطقه‌ای تهران تحویل دهیم که توأم با راهکارها است، به این نحو که متولیان انجام پروژه باید به چه شکل عمل کنند که در بحث مشارکت ذی‌نفعان در پروژه‌های منابع آب، مؤثرتر باشد.
همچنین دکترای مهندسی محیط‌زیست از دانشگاه تهران ابراز کرد: در ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی و صنعتی باید به نحوی عمل کرد که این طرح‌ها ضمن اینکه توسعه جامعه را در پی دارد، حفظ محیط‌زیست هم به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در پروژه‌های عمرانی لحاظ می‌شود.
کریمی در مورد رساله دکتر خود نیز گفت: موضوع موردمطالعه بنده روی سیستم‌های تسویه فاضلاب شهرک‌های صنعتی بود، به این دلیل که یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی درزمینهٔ توسعه صنعت، مسئله فاضلاب صنعتی است که ازیک‌طرف می‌تواند برای منابع آب و منابع خاک تهدید و از طرف دیگر پتانسیلی برای آبیاری فضای سبز باشد.
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم تأکید کرد: در این پروژه، حدود ده استان که شهرک‌های صنعتی، تسویه خانه در حال کار داشتند موردبررسی قرار گرفت و بر اساس آن مدل خود را ارائه دادیم.
وی در پایان با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده در رساله خود گفت: نتیجه این بود که نسخه واحد برای همه‌جا نمی‌توانیم بپیچیم و برای هر مدلی متناسب با شرایطی که دارد باید بررسی و پیشنهاد ارائه دهیم.