نام‌نویسی ۱۹۴ داوطلب نمایندگی مجلس در قم
نام‌نویسی ۱۹۴ داوطلب نمایندگی مجلس در قم

مرتضی حیدری با بیان اینکه ثبت نام ۱۰۰ نفر در ششمین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه قم انجام گرفت، عنوان کرد: از این تعداد ۸۷  نفر آقا و ۱۳ نفر خانم هستند که ۱۶ نفر روحانی و ۸۴ نفر از سایر اقشار و از نظر تحصیلات ۶۳ نفر […]

مرتضی حیدری با بیان اینکه ثبت نام ۱۰۰ نفر در ششمین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه قم انجام گرفت، عنوان کرد: از این تعداد ۸۷  نفر آقا و ۱۳ نفر خانم هستند که ۱۶ نفر روحانی و ۸۴ نفر از سایر اقشار و از نظر تحصیلات ۶۳ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد ، ۱۰ نفر دکتری و ۲۷نفر مدرک حوزوی ارائه کرده‌اند.

ریس هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قم ادامه داد: در مجموع ، ثبت نام  ۱۹۴ نفر در قم تکمیل شده از این تعداد ۱۶۶ نفر مرد  و ۲۸ نفر زن هستند.

وی در ادامه با اشاره ثبت نام ۳۵ نفر روحانی و ۱۵۹ نفر از سایر اقشار گفت : ۱۳۴نفر از داوطلبین تحصیلات کارشناسی ارشد  ۱۶ نفر دکتری  و ۴۴ نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

انتهای پیام