نام نویسی ۱۱ داوطلب میان دوره ای مجلس خبرگان/ ۹۴ داوطلب نمایندگی مجلس نام نویسی کردند
نام نویسی ۱۱ داوطلب میان دوره ای مجلس خبرگان/ ۹۴ داوطلب نمایندگی مجلس نام نویسی کردند

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۱۸ نفر آقا و ۲نفر خانم بود که ۴ نفر روحانی و ۱۶ نفر از سایر اقشار هستند. از نظر تحصیلات ۱۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، یک نفر دکتری و۴ نفر مدرک حوزوی ارائه کرده اند. حیدری در ادامه گفت : در مجموع، ثبت نام  94 نفر در قم تکمیل شده […]

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۱۸ نفر آقا و ۲نفر خانم بود که ۴ نفر روحانی و ۱۶ نفر از سایر اقشار هستند. از نظر تحصیلات ۱۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، یک نفر دکتری و۴ نفر مدرک حوزوی ارائه کرده اند.

حیدری در ادامه گفت : در مجموع، ثبت نام  94 نفر در قم تکمیل شده از این تعداد ۷۹ نفر مرد  و ۱۵ نفر زن هستند.

وی در ادامه با اشاره ثبت نام ۱۹نفر روحانی و ۷۵ نفر از سایر اقشار گفت: ۷۱ نفر از داوطلبین تحصیلات کارشناسی ارشد، ۶نفر دکتری  و ۱۷  نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

رئیس هیات اجرایی انتخابات مجلس و خبرگان در ادامه با اشاره به ثبت نام ۱۱ نفر در قم برای انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در قم گفت: جوان ترین فرد داوطلب ۲۵ سال و پیرترین ۶۶ ساله است.

انتهای پیام