عباس حلوائی‌زاده امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تقاطع غیر همسطح میدان ولیعصر(عج)، گفت: این پروژه ۴۶ میلیارد تومان اعتبار دارد که هدف از اجرای آن تکمیل رینگ کمربندی بلوار شهید کبیری و بلوار شهید کریمی و اتصال به بلوار خلیج فارس و تسریع دسترسی به […]

عباس حلوائی‌زاده امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تقاطع غیر همسطح میدان ولیعصر(عج)، گفت: این پروژه ۴۶ میلیارد تومان اعتبار دارد که هدف از اجرای آن تکمیل رینگ کمربندی بلوار شهید کبیری و بلوار شهید کریمی و اتصال به بلوار خلیج فارس و تسریع دسترسی به مسجد مقدس جمکران است.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه در این پروژه همزمان تداخلی با ایستگاه مترو وجود دارد، خاطرنشان کرد: ارتفاع میانگین این پروژه در روی ایستگاه مترو حدود ۱۵ متر است که اجرای عملیات عمرانی را بسیار ویژه و حساس کرده است.

حلوائی‌زاده با تاکید بر اینکه مسیر مستقیم این تقاطع به صورت پل روگذر از روی میدان ولیعصر(عج) و از کمربندی امام علی(ع) به سمت بلوار شهید کبیری است، اظهار کرد: پل جهتی مسیر نیز از کمربندی امام علی(ع) به سمت بلوار خلیج فارس در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه به سبب اجرای پل مستقیم و جهتی تقاطع روی ایستگاه ارتفاع بالغ بر ۳۵ متری اجرا را داشتیم، خاطرنشان کرد: به همین خاطر این پروژه در قم منحصر به فرد بوده و شرایط خاصی دارد.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه طول دهانه‌های برخی از بخش‌های این پل‌ها به ۵۰ متر می‌رسد، گفت: این بخش‌ها به صورت کابلی اجرا شده و تمام مصالح استفاده شده در پل تولید داخل بوده است.