سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی درکاهش مصرف دخانیات دارند
سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی درکاهش مصرف دخانیات دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری برنا از قم، رضا ملک زاده درجلسه "قم شهربدون دخانیات" درسالن جلسات استانداری بیان کرد: باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد درامر فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی استفاده بیشتری صورت بگیرد. وی بیان کرد: همچنین درمباحثی که درحوزه ترویجی است می‌توان از ظرفیت تشکل‌های مردم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری برنا از قم، رضا ملک زاده درجلسه "قم شهربدون دخانیات" درسالن جلسات استانداری بیان کرد: باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد درامر فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی استفاده بیشتری صورت بگیرد.

وی بیان کرد: همچنین درمباحثی که درحوزه ترویجی است می‌توان از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد استفاده شود.

وی گفت:‌ برای دستیابی به رویکرد کلان قم شهر مقدس بدون دخانیات باید بودجه‌های ملی برای اجرای آن پیش بینی و تعریف شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ۲۰ روز نسبت درخصوص شرح وظایف در اجرای برنامه‌های قم شهر مقدس بدون دخانیات مهلت دارند.

ملک زاده گفت:‌ باید رویه‌ای دراستان دنبال شود که صدور مجوز برای فعالیت واحدهای عرضه دخانیات با دشواری صورت بگیرد.

 

ظرفیت فضای مجازی برای فرهنگ سازی سوء مصرف دخانیات به کار گرفته شود

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان قم نیز دراین جلسه گفت: برای امر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در رابطه با مضرات سیگار باید از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده شود.

محمد جواد شاکر آرانی افزود:‌ مرکز بهداشت قم باید از نظر سلبی و ایجابی نسبت به تولید محتوا در قالب‌های مختلف درسطح فضای مجازی اقدام و اقدامات تاثیرگذاری انجام دهد.

وی گفت: به صورت متوسط هر فرد حداقل یک ساعت از روز خود را در شبکه‌های مجازی سپری می‌کند که این مساله بستر لازم را برای فرهنگ سازی و ترویج مضرات دخانیات ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: باید سیاستی دراستان دنبال شود که مصرف دخانیات در ملاء عام با هنجارهای اجتماعی همراه شود.

وی گفت:‌ مصرف و شیوع قلیان مساله مهمی بوده که از نظر آسیب و دربرگیری خطرات به مراتب بیشتری از سیگار دارد.

شاکرآرانی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به قم شهر مقدس بدون دخانیات باید وزارت بهداشت نگاه مجزایی نسبت به این شهر و قوانین حاکم بر آن به صورت ملی در امر مالیات بر مصرف دخانیات و صدور پروانه فعالیت واحدهای دخانی داشته باشد.

وی گفت:‌ درصورتی که دانش آموزان استان مانند طرح همیار پلیس در طرح قم شهر بدون دخانیات وارد عمل شوند در امر کاهش مصرف توسط والدین موثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: