نشست ارزیابی وضعیت فرهنگی شهر مقدس قم به روایت تصویر
نشست ارزیابی وضعیت فرهنگی شهر مقدس قم به روایت تصویر

بیشتر بخوانید: جهانگیری از امام جمعه قم عیادت کرد قدردانی امام جمعه قم از دولت به منظور اجرای گام چهارم تعهدات برجام