مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم اظهارکرد:

پمپ‌بنزین بلوار جمهوری قم در مرحله آزمون و خطا

رضا خانه‌زاد یزدی، مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم درباره دلایل به بهره‌برداری نرسیدن پمپ‌بنزین احداث‌شده در بلوار جمهوری اسلامی توضیحاتی داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، رضا خانه‌زاد یزدی،مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم در خصوص علل به بهره‌برداری نرسیدن پمپ‌بنزین احداث‌شده در بلوار جمهوری اسلامی اظهار کرد: اداره کل فنی و طراحی شهرداری قم طرح‌ها را به‌صورت اولیه در کمیته‌های فنی شهرداری مطرح می‌کند و در صورت تأیید، طرح باید در شورای ترافیک استان به تصویب برسد.

او با اشاره به اینکه سال ۹۵ حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قراردادی را برای احداث پمپ‌بنزین با سرمایه‌گذار منعقد کرد، ادامه داد: سال ۹۶ در جلسه شورای ترافیک استان به علت مجاورت این پمپ‌بنزین با تقاطع بلوار شهید وطن‌دوست، ورودی و خروجی آن مورد موافقت قرار نگرفت و بهره‌برداری از آن به تهیه طرحی ایمن برای ورود و خروج از پمپ‌بنزین منوط شد.

مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم افزود: جانمایی این پمپ‌بنزین برمبنای نیاز‌های سرمایه‌گذار و حوزه حمل‌ونقل انجام‌شده و اگر طرح ورود و خروج ایمن را سرمایه‌گذار ارائه دهد و مورد موافقت مراجع استانی قرار بگیرد، این مشکل رفع خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار طرح‌های متعددی را ارائه کرده که در مراجع استانی رد شده و طراحان در حال کار بر روی آن هستند، عنوان کرد: گزینه بعدی این است که اگر محل ایمن نیست جای پمپ‌بنزین عوض شود که این موضوعات همه در حال بررسی هستند.