مدیر جدیدحج و زیارت استان قم معرفی شد

سید حسین موسوی رابط به عنوان مدیر جدید سازمان حج و زیارت قم معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، در مراسمی از خدمات وحید اسکندری مدیر پیشین حج و زیارت استان قم قدردانی و سید حسین موسوی رابطی به عنوان متولی جدید این سازمان معرفی شد.