معاون استاندار قم:

دانشگاه‌های قم جزیره‌ای عمل نکنند

سید مهدی قریشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: دانشگاه‌های استان نباید جزیره‌های مستقل باشند، مطمئنا با هم‌افزایی دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، سید مهدی قریشی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان با اشاره به فعالیت‌های موثر دانشگاه‌های قم افزود:  حرکت دانشگاه‌ها به‌سمت مهارت افزایی، کارآفرینی و توسعه زیست بوم نوآوری است لیکن آنها نباید موازی کاری و به‌صورت جزیره‌های مستقل عمل کنند، بلکه باید با اقدام‌های هم افزا دستاوردهای بیشتری را حاصل نمایند و بهره‌وری منابع را افزایش دهند.

وی موضوع‌های پژوهشی انجام شده را مورد توجه قرار داده و گفت: بسیاری از طرح‌های پژوهشی انجام شده در دستگاه‌های اجرایی استان در قفسه‌های کتابخانه دستگاه در حال خاک خوردن است و بیشتر آن‌ها براساس نیاز واقعی نبوده‌است، بنابراین باید طرح‌های پژوهشی مورد تایید قرار گیرند که ناظر بر نیازها یا مسائل اساسی دستگاه و استان باشند.

معاون استاندار قم افزود: مبنا این است که مدیران برنامه‌هایی که مبتنی بر دستاوردهای علمی و پزوهشی است را دنبال کنند و این موضوع باید در گفتار و عملکرد آنها نمایان باشد ولی کمتر شاهد هستیم که در سخنرانی‌ها به یک منبع مستند علمی یا پژوهشی که در سازمان انجام شده اشاره شود.

وی در ادامه افزود: در حقیقت پژوهش‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرایی باید مورد استفاده قرار گرفته و مبنای فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه و مدیران باشد.

در پایان جلسه محورهای پژوهشی مورد نیاز استان با تعیین اولویت ها به تصویب رسید.

گفتنی است ۶۶ هزار و ۱۲۸ دانشجو در ۳۱ دانشگاه‌ و مرکز علمی استان تحصیل می‌کنند و قم از جمله استان‌های شاخص کشور در حوزه فعالیت پژوهی است.