به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم گفت: در یک ماه اخیر با تلاش پلیس دو تن و یکصد کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم کشف و ضبط شد. سرهنگ بلفکه امروز در چهارمین جلسه ی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: این کشفیات […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم گفت: در یک ماه اخیر با تلاش پلیس دو تن و یکصد کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم کشف و ضبط شد.

سرهنگ بلفکه امروز در چهارمین جلسه ی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: این کشفیات نسبت به مدت مشابه پارسال چهل و شش درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در این مدت هفتاد و هشت نفر از عناصر اصلی قاچاق و چهارصدو نودو پنج خرده فروش مواد مخدر هم دستگیر شدند که حدود پنجاه درصد بیشتر از زمان مشابه سال قبل است.

سرهنگ بلفکه افزود: در یک ماه اخیر بیست و یک طرح پاکسازی در محله های آلوده انجام شد.

سرهنگ بلفکه دستگیری دوازده نفر از اعضای دو باند مهم قاچاق و توزیع مواد مخدر در قم را پس از دو سال کار اطلاعاتی و کشف بیش از دوازده کیلوگرم هروئین از آنان از دیگر اقدامات یک ماه گذشته ذکر کرد.