هشدار پلیس راهور به خانواده ها:

عدم واگذاری وسیله نقلیه به فرزندان

سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم، به خانواده‌های محترم در خصوص کنترل فرزندان و عدم تهیه و واگذاری خودرو و موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه رانندگی هشدار داد.

به گزارش نسیم قم: صدفی در ادامه افزود؛ اکثر تصادفاتی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، ناشی از دو موضوع سرعت‌غیرمجاز و عدم توجه به جلو بوده است، و متأسفانه درصد قابل توجهی از این تصادفات در گروه سنی جوانان و حتی نوجوانان اتفاق افتاده است که هم به عنوان موتورسوار و هم به عنوان راننده ‌خودرو ثبت شده است.
رییس پلیس راهور استان قم ادامه داد: از این رو نقش خانواده‌ها در کاهش تصادفات رانندگی بی بدیل است و خانواده ها نسبت به رفتار ترافیکی فرزندان خود حساس و نظارت کامل پیش از بروز حادثه داشته باشند،
وی گفت: آخـرین تصـادف منجر به ‌فـوت شهر قـم در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ در بلوار شهید سلیمانی اتفاق افتاد که راننده‌ی آن فـاقد گواهینامه و مهارت لازم بوده که در این تصادف به علت سـرعت‌ غیرمجاز و عـدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه متأسفانه راننده جان خود را از دست داد. و بعضاً سـهل انگاری ها یا اصـرار فرزندان مبنی بر رانندگی با وسیله نقلیه باعث حوادث دلخراش و غیرقابل جبرانی خواهد شد و در نهایت چیزی که باقی می‌ماند حسرت و خسارت ‌های غیرقابل جبران است.
سرهنگ صدفی در پایان با اشاره به این موضوع که برابر قانون، راندن وسیله نقلیه بـدون داشتن پروانه رانندگی جـرم است گفت: حتماً این افراد به مراجع قضایی معرفی می‌گردند. ضمن اینکه برابر ماده ۱۹۹ آئین نامه راهنمایی‌ و رانندگی هیچکس حق ندارد به شخصی که گواهینامه رانندگی ندارد، اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خود را بدهد و با متخلف برابر مقررات کیفری رفتار خواهد شد.