پای حرف نانوایان قمی| به‌خاطر کیفیت پایین نان خجالت‌زده مردم هستیم
پای حرف نانوایان قمی| به‌خاطر کیفیت پایین نان خجالت‌زده مردم هستیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، نارضایتی مردم از نان به عنوان قوت اصلی خود روزبه روز در حال افزایش است و متأسفانه در برخورد با مسئولان، مشکلات کیفیت پایین نان بین آرد، نانوا، عدم نظارت، برخی از متولیان، اتحادیه و غیره پاسکاری می شود. عدم افزایش نرخ نان در چند سال اخیر […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم ، نارضایتی مردم از نان به عنوان قوت اصلی خود روزبه روز در حال افزایش است و متأسفانه در برخورد با مسئولان، مشکلات کیفیت پایین نان بین آرد، نانوا، عدم نظارت، برخی از متولیان، اتحادیه و غیره پاسکاری می شود.

عدم افزایش نرخ نان در چند سال اخیر امروز به بزرگ ترین دلیل کیفیت پایین نان در سراسر کشور تبدیل شده است و نانوایان این موضوع را در کنار ثابت ماندن قیمت نان و افزایش سالانه قیمت های حامل انرژی و کارگران نانوایی را مشکل می دانند.

کیفیت پایین آردها نیز یکی دیگر از دغدغه های نانوایان قمی است که متأسفانه با بررسی های انجام شده می توان بر این موضوع آن ها صحه گذاشت که گله مندی آن ها درباره کیفیت بسیار پایین آردها به حق بوده و دلیل اینکه چرا برخی از نانوایان قمی از آردهای دیگر استان ها استفاده کرده را نیز می توان فهمید.

نانوایان قمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با گلایه مندی از ثابت ماندن چهار ساله نرخ نان، مشکلات بیمه و مزد کارگر را مدنظر قرار دادند و گفتند: کیفیت پایین آرد سبب افزودن نمک زیاد و کاهش کیفیت نان شده است و متأسفانه دور ریز نان بسیار زیاد شده است.

آنان با انتقاد از صدور مجوزهای فراوان نانوایی در سطح استان قم افزودند: متأسفانه برق رفتن های روزانه بسیار به نانوایان ضرر زده است و بدتر از آن زمانی بوده که متوجه می شویم آرد باکیفیت استان به خارج از استان صادر می شود و آردهای بی کیفیت به نانوایان قمی ارائه می شود.