فرودگاه حلقه مفقوده گردشگری قم است

به‌گزارش خبرگزاری فارس از قم، علیرضا ارجمندی اظهار کرد: فرودگاه یکی از اساسی‌ترین عوامل توسعه هر شهری است و در رونق گردشگری نقش زیادی دارد. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، با اشاره به نقض حُکم خلع‌ ید سرمایه‌گذار فرودگاه قم، ادامه داد: سرمایه‌گذار فرودگاه قم بر اساس شکایت منابع‌طبیعی استان مبنی بر تصرف غیرمجاز […]

به‌گزارش خبرگزاری فارس از قم، علیرضا ارجمندی اظهار کرد: فرودگاه یکی از اساسی‌ترین عوامل توسعه هر شهری است و در رونق گردشگری نقش زیادی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، با اشاره به نقض حُکم خلع‌ ید سرمایه‌گذار فرودگاه قم، ادامه داد: سرمایه‌گذار فرودگاه قم بر اساس شکایت منابع‌طبیعی استان مبنی بر تصرف غیرمجاز زمین، در دادگستری قم، حُکم خلع ید گرفته و بیش از یک دهه ساخت پروژه فرودگاه متوقف شده بود.

ارجمندی افزود: با ورود دستگاه قضایی به پرونده پیچیده فرودگاه قم بالاخره مشکلات سرمایه‌گذار این طرح عظیم پس از یک دهه سردرگمی به کلی مرتفع و حُکم خلع ید، نقض شده است.

وی گفت: با رفع مشکل سرمایه‌گذار فرودگاه، امید است که ساخت پروژه به روال عادی بازگردد چرا که فرودگاه می‌تواند نقش برجسته‌ای در پویایی اقتصاد گردشگری استان داشته باشد.